استیضاح > بازخواست

 واژه «استیضاح» از واژه های بیگانه «عربی» و پُرکاربرد در زبان «پارسی» امروز است.

به جای آن میتوانیم به سادگی واژه زیبای پارسی "بازخواست" را به کار گیریم.

«استیضاح»  >  «بازخواست»

 

گستراندن پارسی شاید دشوار باشد، ولی دست به دست هم میتوانیم !

/ 0 نظر / 9 بازدید