استفاده (عربی) > به کار گیری (پارسی)

واژه "استفاده" واژه ای پرکاربرد و بیگانه (عربی)  است .

به جای آن میتوانیم واژه پارسی "به کارگیری" را به کار بریم.
 
 
استفاده (عربی)  >  به کار گیری (پارسی)
/ 2 نظر / 16 بازدید
رهاراد

عادل از وب بسیار عالی وخوبت تشکر میکنم .

سونیا

عربها در تاریخ همیشه مایه ی دردسر بوده اند و بس[گل]