«قابل دسترس» > «دست یافتنی»

به جای «قابل دسترس» بگوییم "دست یافتنی"

«قابل دسترس» --> «دست یافتنی»
«غیر قابل دسترس» --> «دست نیافتنی»

گستراندن پارسی شاید دشوار باشد، ولی دست به دست هم میتوانیم!

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
محدثه

مگه فرقی هم میکنه؟؟؟ به من هم سر بزن