اعتماد به نفس > خود باوری

"اعتماد بنفس" از گزاره های بیگانه بسیار پرکاربرد در پارسی است.
به جای آن میتوانیم از گزاره زیبا و پارسی "خود باوری" بهره گیریم.

اعتماد بنفس > خود باوری

برای انجام این عمل ، اعتماد بنفس دارم > برای انجام این کار ، خود باوری دارم.
در کودکان خود ، اعتماد به نفس را تقویت کنید > در کودکان خود ، خود باوری را توانمند (بارور) کنید.

/ 0 نظر / 18 بازدید