تبریک > شادباش

واژگان "تبریک " و "مبارک" از واژه های بیگانه (عربی) و پرکاربرد در زبان امروزه است .

به جای آنها میتوانیم واژگان زیبای پارسی "شادباش" و "خجسته - فرخنده" را به کار بریم.

تبریک > شادباش
...مبارک > فرخنده – خجسته


نمونه های زیر را ببینید:

عید نوروز مبارک باد > جشن نوروز فرخنده (خجسته) باد
تولد شما را تبریک میگویم > زادروز شما را شادباش میگویم
با صمیمانه ترین تبریکها > با گرمترین (بهترین) شادباشها

گستراندن پارسی شاید دشوار باشد، ولی دست به دست هم میتوانیم !

/ 0 نظر / 84 بازدید