محتوا > درونمایه

 به جای واژه بیگانه « محتوا » میتوانیم به سادگی واژه پارسی "درونمایه" را به کار گیریم.

«محتوا»  >   «درونمایه»

گستراندن پارسی شاید دشوار باشد، ولی دست به دست هم میتوانیم!

/ 1 نظر / 15 بازدید
جیگیلی

درونمایه ی وبلاگ شما عالی ست و به موضوعی پرداخته که ما ازش غافلیم