شعر (عربی) > سروده (پارسی)

واژه "شعر" واژه ای بیگانه (عربی)  است .

به جای آن میتوانیم واژه پارسی "سروده" را به کار بریم.
 
 
شعر (عربی)  >  سروده (پارسی)
/ 1 نظر / 16 بازدید
رهاراد

ممنون از وب خوبت . این خیلی عالیه که با واژه های پارسی آشنا بشیم و البته بکار ببریم . ممنون[گل]