یافتن واژگان پارسی در بخشنامه های ایران سخت است!

 

چرا در بخشنامه های کشور پارسی زبان ایران، واژگان پارسی به سختی یافت می شوند؟ آنهم در جاییکه می‌توان دستکم نیمی از واژه های بیگانه را با واژه های آشنای پارسی جایگزین نمود.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید