متوالی > پیاپی ، پشت سرهم ، پی در پی

به جای «متوالی» بگوییم "پیاپی، پشت سرهم، پی در پی" ...

«متوالی» --> «پیاپی»
«متوالی» --> «پشت سرهم»
«متوالی» --> «پی در پی»

گستراندن پارسی شاید دشوار باشد، ولی دست بدست هم میتوانیم!

/ 0 نظر / 11 بازدید